Gynekologi og reproduksjon

gynekologi og repoduksjon.jpg

Her på Sogn Dyreklinikk kan vi m.a. utføre:

  • progesteronmåling
  • vaginalutstryk
  • kunstig inseminering av hund
  • førebyggjande helsetiltak
  • fertilitetsutredning
  • drektighetsundersøking
  • fødselshjelp
  • keisarsnitt
  • drektighetsavbrot på hund og katt.
Gasta Design