Timebestilling

Bestill time mellom 08.00 - 10.00 alle kvardagar.

Sogn dyreklinikk har valt å ikkje ha såkalla drop-in. Me meiner at det er særs stressande for både dyr og eigarar om dei kjem til eit overfylt venterom hjå oss, og kanskje må vente i fleire timar. Me vil mykje heller setje av monaleg med tid på kvart einskild dyr, og i tillegg være budd på kva problem pasienten slit med. Gjer vel å ringje i telefontida som er alle kvardagar mellom kl.08.00 og 10.00.

 

Kontaktinfo:
E-post: sogndyreklinikk@gmail.com
Telefon: 57 11 20 40
 

Dersom du ikkje kan ringe oss i telefontida, kan du fylle ut skjema med førespurnad om timebestilling, så vil vi ta kontakt med deg:

Slagord og hund.png