Kirurgi

IMG_8550.jpg

Sogn Dyreklinikk har veterinær med lang erfaring som sikrar at ditt dyr er i trygge hender under operative inngrep.

Vi tek omsyn til dyret sin helsetilstand, alder og kva operativt inngrep som skal utførast ved førebuing til kirurgi. 

Ut i frå dette tilpassar vi anestesi og smertelindring basert på internasjonale protokollar. Vi har moderne anestesi-og overvakningsutstyr.
 

Gasta Design