Ultralyd

Ultralyd.jpg

Ultralyd er eit viktig verktøy til ein sikrare diagnose for sjukdom eller andre forandringar i blautvevet til dyret.

Ein ultralydundersøking er smertefri, ettersom vi berre fører ein såkalla ultralydprobe over huden på kroppsdelen som skal undersøkast.

I dei aller fleste tilfella utfører vi ultralyd-undersøkinga i vaken tilstand, men ved nokre meir tidkrevjande undersøkingar blir det gitt ei mild bedøving.

Sogn Dyreklinikk har moderne utstyr av høg kvalitet, som gir god tryggleik for diagnostiseringa.

Gasta Design