Poliklinikk med dagkirurgi

Hund operasjon.jpg

Sogn Dyreklinikk tilbyr ei rekkje helsetenester for ditt dyr, som f.eks:

  • forebyggende helsetiltak som helsesjekk
  • vaksinasjon,
  • kloklypp og microchip
  • sterilisering/kastrering av katt
  • innleiande undersøkingar av sjuke dyr.   

Vi føretek ei grundig helseundersøking ved alle konsultasjonar. 
For å unngå ventetid har vi timebestilling, men sjuke dyr blir alltid prioritert. 

Gasta Design