Laboratorium

IMG_0147.jpg

Vi må ofte føreta laboratorieundersøkingar for å kunne stille ein korrekt diagnose. Vi føretek undersøkingar som:

 • Blodprøvar 
 • Urinanalyse og mikroskopi av urinens sediment (celler, krystaller, bakteriar etc)
 • Urindyrkning ved mistanke om bakterievekst i urinen
 • Avføringsprøvar
 • Biopsier (vevsprøve)
 • Cytologi (celleprøve)
 • Hudundersøkingar
 • Hurtigtestar for bukspyttkjertelbetennelse, FIV, FeLV etc
 • Analyse av cerebrospinalvæske
 • Hurtigtest og skjedeutstryk for korrekt parringstidspunkt
 • m.m
Gasta Design